Ανακοινώνεται η προκήρυξη της πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), που εδρεύει στο Ν. Κοζάνης.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και το παράρτημα αυτής.