Δείτε τα συνημμένα έγγραφα μεταθέσεων και οργανικών κενών.